GRATIS - materiały do samokształcenia:
- Podręcznik kierowcy  wraz z kodem do rozwiązywania testów on line
- nauka teorii przez internet jako uzupełnienie wykładów: e-learning- kody online
                                                                                                                    
- uzupełniające zajęcia teoretyczne w formie konsultacji, w trybie idywidualnym

- ROZWIĄZYWANIE  TESTÓW EGZAMINACYJNYCH NA KOMPUTERACH OSK  POD NADZOREM INSTRUKTORÓW